Tout ayisyen ki nan kriptomone ta sipoze achte kou sa. Kripto se yon nou klas aktif kidonk li tre volatil e gen anpil risk. Nan kou sa wap tout saw dwe konnen.Note that signing up for your school will add students to your Users list, but they will still need to enroll in specific courses and coaching products of their choice to access your content.

"Yon gwo felisitasyon ak tout remesiman pou bel travay sa ke ou pwan swenw pouw prepare pou nou Met Gra. pou jan ou le swen pouw detaye leson yo pouw montre nou koman pou nou fe lajan, pou map domi reve milyone. Nenpot moun ki vle chanje kondisyon de viw map konseyew achte kou sa, trust me ou pap regret.yon lot fwa anko mesi anpil pou suport met Gra. ke BD kontinye beniw piplis chak jou"


- Guerda

Super500

Nan Club sa ou ka envesti omwen 500 dola chak mwa. Moun ki gen plis kob ka envesti 1000, 2000... dola san ou pa bay okenn lot fre.


M100

M100 vle di nan Club sa ou ka envesti pou pi pitit 100 dola chak mwa. Men si mwayen w pemet ou, ou ka envesti 200, 300... dola san pwoblem.

M50 + KinderClub

Plan M50 lan gen 2 gwoup WhatsApp: Moun ki ap envesti 50 dola M50 ak moun kap envesti 10 dola KinderClub. Envesti pou pitit ou!

Mwen se Graner Joseph Gracius alyas MetGra. Mwen yon jen Ayisyen ki gen yon pakou tre remakab. Mwen leve Port-Margot, nan No. Mwen fe lekol segonde nan Institut Drope of Love (Limbe) ak Coeur de Jesus (Port-au-Price). Mwen te komanse etid inivesite nan Universite Quisqueya e mwen te vin ale Taiwan pou yon lisans an Genie Electrique ak yon metriz an Telecommunication and Networking. An 2019, mwen dekouvri kripto epi 2020 mwen komanse pasyone de kripto. An 2021 m fe kripto vin sous revni nimewo 1 pou mwen.

Se sak fe mwen gen ase eksperyans poum ansye w kou sa.


Enjenye, Enfliyanse, Entreprene, Crypto-Coach, Predikate

Example Video Title

Help your students visualize the story with a captivating video about your course. Give more context with a brief description here. You can also leave the Header and Description text fields empty to let the video speak for itself.

placeholder text