Byenvini sou KleverCoaching School!


Ou vini nan KleverCoaching School pou fome tet ou. Aplike tout sa ke w aprann, men pa janm bliye fe ti rechech pesonel ou tou pou si gen kek bagay ki chanje paske teknoloji a pa kanpe.

Meye fason pou fe kob nan kripto se le w envesti ak bon strateji.

Envesti sipoze yon abitid pa yon bagay ou fe yon le konsa, pou envesti chak mwa san kanpe ou ka rantre nan KleverClub:

Pou fe sa ale sou sit www.klevercoaching.com pou chwazi plan paw la. Ou ka envesti menm $10 pa mwa.

Wallets and Exchanges

  1. Trust Wallet
  2. Klever Wallet Ref. Code: M 0 O X Z T
  3. Crypto.Com Ref. Code: N S 9 z f 6 9 8 s k
  4. Binance Ref. Code: 54968360
  5. Gate.io Ref. Code: 6124995
  6. KuCoin Ref. Code: 1uywacw


Super500

Nan Club sa ou ka envesti omwen 500 dola chak mwa. Moun ki gen plis kob ka envesti 1000, 2000... dola san ou pa bay okenn lot fre.

M100

M100 vle di nan Club sa ou ka envesti pou pi pitit 100 dola chak mwa. Men si mwayen w pemet ou, ou ka envesti 200, 300... dola san pwoblem.

Example Title

Plan M50 lan gen 2 gwoup WhatsApp: Moun ki ap envesti 50 dola M50 ak moun kap envesti 10 dola KinderClub. Envesti pou pitit ou!

KMS Curriculum


  Seksyon 0: Avangou
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 1: Entwodiksyon nan Kriptomonè
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 2: Istwa kriptomonè
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 3: Teknoloji Blockchain
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 4: Kòman Pou Envesti Nan kriptomonè
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 5: Kòman Yon Moun Ka Rive Fe Milyon Nan kriptomonè
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 6: Kisa ki Stake, Hodl, Trade…la?
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 7: Kisa Sig sa yo Vle Di ICO, IPO, IDO, IEO…?
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 8: Entwodiksyon a BSC, Pancakeswap, Uniswap
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 9: Meyè Pwojè nan Mache Kriptomonè a
Available in days
days after you enroll
  Seksyon 10: Diferant Faz Nan Mache Kriptomonè a
Available in days
days after you enroll

Choose a Pricing Option

A Tout Ayisyen KonsekanOu ta vle pou Ayiti? Ou ta vle we bel bagay an Ayiti? Ou ta vle we jenn fanm ak jenn gason ap travay?

Sispann rive, paske rev sa yo ekspire. Komanse aji pito:

Premye reyaksyon w: Komanse chanje tet ou. Pandan wap chanje tet ou a, komanse motive lot moun!

Ayiti pap ka chanje san Ayisyen pa chanje. Depi m gen kob ou rayi m, epi w vle we Ayiti chanje?

Depi m entelijan ou vle tiye m, epi w vle we Ayiti chanje?

Si m manke derespekte w, ou ale lakay ougan pou touye m, epi ou vle we Ayiti chanje?

Gen twop bagay ke mwen menm avew sipoze chanje avan Ayiti ka jwenn yon chans.

Travay pam nan se ede jen yo konprann Labib, Finans ak Kripto e ou menm?